gammo

kitchen & more

Zákaznický servis: +420-728-648-916
Otevírací doba: 08:00-16:00 (Po-Pá)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GAMMO EUROPE Ltd. (sídlo: 1119 Budapest, Hadak útja 11.; webová stránka: www.gammo.hu, kontaktní údaje: kontakt@gammo.eu; telefon: +420-728-648-916; dále: „Společnost“ nebo „Správce údajů“, Registrační číslo ochrany údajů: NAIH-90313/2015.) vám jako Subjektu údajů zpracovávaných Společností poskytuje následující informace (dále jen: „Oznámení o ochraně osobních údajů“) v souladu s Nařízením (EU) 2016 /679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ; „GDPR“) a zákon CXII z roku 2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací (dále jen „informační zákon“),

Informujeme Vás, že v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich údajů se můžete také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Gammo Europe na poštovní adrese 1119 Budapest, Hadak útja 11., nebo na následující e-mailové adrese: kontakt@gammo.eu osobní údaje Společností.

Můžete se obrátit na maďarský národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (kontaktní údaje: (www.naih.hu), adresa sídla: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9 .., +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu), nebo příslušnému soudu se stížností na zpracování Vašich osobních údajů Společností nebo jakýmkoli jím pověřeným zpracovatelem údajů.